Passie en gedrevenheid van het team

Het team

Hans De Beenhouwer en Tim Leonard richtten in 2006 de beenhouwer + leonard architecten op. We studeerden in 2000 samen af, aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen. Na stage en projectopvolging bij Storme-Van Ranst architecten en Poulissen en Partners kozen we beiden in 2004 voor een zelfstandige carrière, om vervolgens in 2006 onze krachten te bundelen.

We zijn geboeid door kunst en wetenschap, door individu en samenleving, en staan open voor dialoog. In teamverband met onze medewerkers en externe adviseurs, onderzoeken we hoe we, binnen de grenzen van vooropgestelde budgetten, de potenties van elk project maximaal kunnen benutten. Onze uitdaging is bestaande kwaliteiten te gebruiken en nieuwe kwaliteiten te realiseren, teneinde een waardevol antwoord te bieden met minimale ingrepen of acties.

We besteden veel aandacht aan een logische constructieve opbouw en een degelijke detaillering met een beperkt en lokaal gekend materiaalpallet. Er wordt gestreefd naar een maximale duurzaamheid, zowel op gebied van energiebehoefte als materiaalgebruik. Regelmatige bijscholing van het volledige team houdt de kennis in het bureau up to date. Een project is voor ons geslaagd als de leefwereld rond het project verbetert en als de bouwheer en alle andere partners tevreden en trots kunnen zijn op het resultaat.