XL07

Sociale woningen
Wedstrijd

Deze architectuurwedstrijd, voor het ontwerp van een complex 86 sociale huurwoningen te Beveren, werd eind 2007 uitgeschreven door vmsw. Belangrijke aandachtspunten voor het ontwerp waren; toegankelijkheid duurzaamheid en privacy van de woningen alsook de faseerbaarheid van het geheel. Het programma was vrij uitgebreid voor de beperkte oppervlakte van het terrein. Door de inplanting van de bouwblokken in L-vorm ontstaan er 2 kwalitatieve binnengebieden en is de terreininname door de footprint van de bouwvolumes beperkt. De toegankelijkheid word gegarandeerd door het gebruik van strategisch geplaatste circulatiekernen en een horizontale ontsluiting via passerelles Deze doen tevens dienst als ontmoetingsplaats voor de bewoners. Het beperkte pallet aan gevelmaterialen en raamopeningen zorgt voor een eenheid binnen het project. Er is gekozen voor eenvoudige, natuurlijke, onderhoudsarme en duurzame gevelmaterialen.

XL07 XL07 XL07 XL07 XL07