VBD

Halfopen woning
Nieuwbouw

Een lichte woning bouwen binnen een verkaveling met strenge voorschriften en dit met een beperkt budget. Om aan deze eisen te voldoen hebben we het materialenpallet en detaillering tot een minimum beperkt. Binnen het open plan van de woning is de plaats van de trap cruciaal en definieert deze de verschillende zones. Door de vide kan het licht en de zon diep in de woning doordringen en ontstaat er een verticale continiuteit in de woning. Het uitzicht op de monumentale boom wordt door de dubbel hoge ramen sterk geaccentueerd.

VBD VBD VBD VBD