PRINS

Dagcentrum
Renovatie

Het gebouw was een onderdeel van een bestaand parochiaal centrum in Hove en werd door de VZW Ritmica aangekocht om er de werking van het dagcentrum verder uit te bouwen. Het bestond uit een café, een grote feestzaal met keuken. In de toekomst zal het gebruikt worden door 2 leefgroepen van 17 personen met een verstandelijke beperking. De zaal zal dienst doen als gezamenlijke ruimte voor de hele Ritmica vzw en kan ook gebruikt worden door de bewoners van de gemeente Hove. Wegens de slechte staat van de gebouwen was een grondige renovatie aangewezen. Hierbij werd extra aandacht besteed aan duurzame en energiebesparende maatregelen en doorgedreven isolatie. Het uitgebreide programma kon in het bouwvolume ondergebracht worden door het toevoegen van een duplex verdieping in de hoge zaal.

PRINS PRINS PRINS PRINS PRINS