FPOL

Fed Pol Dendermonde
Wedstrijd

Het uitgebreide en complexe progamma omvatte 7500 m² katoren en 3500 m² logistiek en parking. Om voldoende ruimte op het terrein vrij te houden werd geopteerd voor een half ondergrondse parking. Door dit te combineren met plaatselijke terreinverhogingen was het mogelijk de grondbalans op 0 te krijgen. De centrale open ruimte, in het gebouw, zorgt ervoor dat binnen een compact volume alle werkplekken natuurlijk licht krijgen. De centrale ruimte versterkt de onderlinge betrokkenheid tussen de werknemers en de organisatie als geheel. Het atrium bevat diverse informele zit en vergaderplaatsen en biedt de mogelijk tot interactie. De ruimte loopt op het onthaalniveau uit tot buiten het volume en is gelinkt aan de pleinen voor publiek en personeel. Het gebouw is gebaseerd op een draagstructuur van 8.1 meter met overspanningen van 12 m. Hiertoe worden voorgespannen welfsels aangewend, die eventueel geactiveerd kunnen worden(betonkernactivering). Door de gevel als een dragende structuur te voorzien is het aantal kolommen in het gebouw tot een minimum beperkt gebleven, wat een grote flexibiliteit naar invulling oplevert.

FPOL FPOL FPOL FPOL FPOL