BRDB

Interbellumwoning
Restauratie

Deze geklasseerde interbellumwoning gebouwd in 1936 naar de plannen van de architecten P en C de Nijs, is een van de zuiverste en allicht ook het bekendste voorbeeld van het Belgische moderne bouwen in Brasschaat. Kenmerkende vormelementen zijn het evenwichtige volume en de harmonieuze gevelopbouw, de half ronde woonruimte, de dakterrassen en de luifels die soms de ramen doorsnijden. Elke generatie laat haar sporen na: gebouwen, straatbeelden, cultuurlandschappen en archeologische sites maken in veel gevallen een essentieel en onafscheidelijk deel uit van onze leefwereld. Het is steeds een uitdaging om het gebouw in zijn oorspronkelijke toestand te restaureren en er tegelijk voor te zorgen dat het hedendaags wooncomfort voorzien kan worden. Zo hebben we samen met de Afdeling Monumenten en Landschappen gezocht naar een oplossing voor het integreren van thermisch isolerende beglazing waarbij het behoud van de stalen stoeltjes profielen kon gegarandeerd worden. Binnen dienden zich ook slechts enkele aanpassingen aan met betrekking tot de huidige comforteisen. Zo zijn keuken en badkamer gewijzigd tot hedendaagse ruimtes, met uiterst veel zorg voor detaillering die naadloos aansluit bij de vormtaal van het ontwerp van de oorspronkelijke architecten.

BRDB BRDB BRDB BRDB BRDB BRDB BRDB